Firma Isabella A/S – Polityka prywatności


W firmie Isabella A/S (dalej zwanej „firma Isabella” lub „my”) ochrona i poufność danych ma wysoki priorytet. Niniejsza polityka prywatności określa jasne wytyczne dotyczące sposobu, w jaki firma Isabella przetwarza twoje dane osobowe. Ponadto wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy twoje dane osobowe, które pozostawiasz i / lub dostarczasz, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową i korzystasz z różnych usług na stronie internetowej.
 
1. Administrator danych i dane kontaktowe
Ta strona internetowa jest obsługiwana przez i jest własnością:
 
 
ISABELLA A/S
Isabellahøj 3
DK 7100 Vejle
CVR. 87619117
Telefon: +45 75 82 07 55
Email: info@isabella.net


2. Gromadzenie danych osobowych
Zawsze będziesz informowany w związku z gromadzeniem danych osobowych o tobie. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować np. twoje imię i nazwisko, adres e-mail i podobne dane identyfikacyjne, w tym informacje o twoim poruszaniu się po stronie internetowej.
 
W związku z przekazaniem twoich danych zawsze zostanie podane, czy przekazanie jest dobrowolne, czy niezbędne do zrealizowania pożądanej akcji.

Twoje dane osobowe są gromadzone w jednym lub kilku z poniższych przypadków:

– Kiedy zapiszesz się na subskrypcję biuletynu firmy Isabella
– Kiedy zarejestrujesz produkt na stronie www.isabella.net
– Kiedy zapiszesz się do klubu Isabella Club
– Kiedy uczestniczysz w jednym z konkursów firmy Isabella
– Kiedy przesyłasz formularz kontaktowy

Jeśli użyjesz swojego adresu e-mail w więcej niż jednym z powyższych przypadków, twoje dane osobowe będą gromadzone i rejestrowane tylko w jednym miejscu. W ten sposób twoje informacje są już przechowywane podczas zakupów u nas i nie będziesz otrzymywać od firmy Isabella tych samych materiałów marketingowych więcej niż jeden raz. 
 
3. Wykorzystanie danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone i będą wykorzystywane w związku z:

– Zapisami na subskrypcję biuletynu
– Zarządzaniem klubem klienta / klubem lojalnościowym
– Zarządzaniem kontami / profilami użytkowników
– Udziałem w konkursach i / lub innych wydarzeniach
– Wysyłką innych materiałów marketingowych, w tym zaproszeń na wydarzenia i przydzieleniem kodów rabatowych
– Zbieraniem i oceną opinii konsumenckich
- Statystyką
– Innymi inicjatywami marketingowymi

Należy pamiętać, że będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe do wysyłania materiałów marketingowych tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłeś na to wyraźną zgodę, chyba że prawo zezwala nam na kontaktowanie się z tobą bez twojej uprzedniej zgody.

Firma Isabella prowadzi statystyki dotyczące działów witryny odwiedzanych przez naszych użytkowników i preferowanych przez nich produktów. Dane te nie zawierają danych osobowych. Wiedza na temat korzystania z serwisu przez użytkowników jest pozyskiwana za pomocą zgromadzonych danych. Informacje te służą do ulepszania strony internetowej. Wykorzystujemy dane o tym, jak nasi użytkownicy poruszają się po naszej witrynie, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z www.isabella.net i na tej podstawie staramy się ulepszać witrynę. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć, skąd jesteś ani dokąd idziesz w Internecie po opuszczeniu naszej strony. Ponadto zbieramy informacje o tym, jakie produkty preferują nasi użytkownicy jako jednostka. Informacje te są również wykorzystywane do ulepszania strony internetowej. Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy informacji o tym, jak nasz użytkownik porusza się po naszej stronie i korzysta z niej.

4. Przekazanie innym administratorom danych
Nie przekazujemy twoich danych osobowych podmiotom trzecim bez twojej zgody. W szczególnych okolicznościach i w odniesieniu do przepisów może być konieczne przekazanie informacji władzom publicznym lub policji. Na przykład informacje mogą zostać ujawnione policji w przypadku podejrzenia oszustwa związanego z kartą kredytową.

5. Ujawnienie podmiotom przetwarzającym dane 
Twoje dane osobowe są ujawniane partnerom firmy Isabella, którzy świadczą usługi w imieniu firmy Isabella, na przykład w związku z wysyłką biuletynów lub hostingiem danych. Partnerzy ci przetwarzają dane osobowe wyłącznie w imieniu firmy Isabella i zgodnie z instrukcjami firmy Isabella.
W przypadku reorganizacji, całkowitej lub częściowej sprzedaży firmy, jakiekolwiek ujawnienie w związku z tym będzie zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

6. Transfer do krajów trzecich
W niektórych przypadkach twoje dane osobowe zostaną przekazane firmie spoza UE / EOG. Podjęto techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Możesz uzyskać więcej informacji na ten temat, kontaktując się z nami pod adresem: info@isabella.net.
 
7. Usunięcie danych osobowych

Twoje dane osobowe usuniemy, gdy nie będziemy już musieli ich przetwarzać w związku z jednym lub kilkoma celami określonymi powyżej w punkcie 3. Jednakże dane mogą być przetwarzane i przechowywane przez dłuższy okres w formie zanonimizowanej.
 
8. Pliki cookie
Na naszej stronie używamy plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej korzystania z plików cookie, którą można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.isabella.net/pl/system/cookies-1
 
9. Bezpieczeństwo
Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że nasze procedury wewnętrzne spełniają nasze wysokie standardy polityki bezpieczeństwa. W związku z tym staramy się chronić jakość i integralność twoich danych osobowych.

10. Twoje prawa
W każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych, ale z pewnymi wyjątkami prawnymi. Masz również prawo sprzeciwić się gromadzeniu i dalszemu przetwarzaniu twoich danych osobowych. Ponadto masz prawo do sprostowania, usunięcia lub zablokowania swoich danych osobowych zgodnie z regulaminem. Ponadto masz prawo do otrzymywania informacji o tobie, które nam przekazałeś, oraz prawo do przekazania tych informacji innemu administratorowi danych (możliwość przenoszenia danych).

11. Wycofanie zgody
Możesz w dowolnym momencie wycofać każdą wyrażoną zgodę, a my usuniemy twoje dane osobowe, chyba że będziemy mogli kontynuować przetwarzanie w innym celu. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z nami pod adresem: info@isabella.net.
Aby zrezygnować z subskrypcji biuletynu, na dole każdego e-maila znajduje się link.

12. Linki do innych stron internetowych, itp.
Nasza witryna internetowa może zawierać linki do innych witryn internetowych lub stron zintegrowanych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych firm ani za praktyki tych firm dotyczące gromadzenia danych osobowych. Odwiedzając inne strony internetowe, należy zapoznać się z politykami właścicieli dotyczącymi ochrony danych osobowych i innymi odpowiednimi politykami.

13. Zmiana danych, itp.
Jeśli chcesz, abyśmy zaktualizowali, zmienili lub usunęli twoje dane osobowe, które o tobie zarejestrowaliśmy, chcesz uzyskać dostęp do danych przetwarzanych na twój temat lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższych wytycznych, możesz skontaktować się z nami pod adresem: info@isabella.net. Możesz również napisać do nas na adres:
ISABELLA A/S
Isabellahøj 3
DK 7100 Vejle

14. Reklamacje
Jeśli chcesz odwołać się od przetwarzania twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie lub listownie, jak wskazano w punkcie 13 powyżej. Możesz również skontaktować się z Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)
 
Ten dokument był ostatnio aktualizowany dnia: 22.09.2021

 

keyboard_arrow_up