Cookiepolicy

På hemsidan www.isabella.net använder vi cookies i enlighet med den nuvarande cookiepolicyn.

ISABELLA A/S
Isabellahøj 3
DK 7100 Vejle
CVR. 87619117
Telefon: +45 75 82 07 55
Email: info@isabella.net

1. Vad är en cookie?
Cookies används idag på i princip alla hemsidor och krävs många gånger för att kunna tillhandahålla vissa tjänster på hemsidan.

En cookie är en liten textfil som sparas på användarens IT-utrustning (dator, surfplatta, smartphone o.dyl.) för att känna igen utrustningen. Cookies kan bland annat användas för att ta fram statistik på användarnas användning av hemsidan och för att optimera innehållet på sidan. En cookie är en passiv fil och kan därför inte samla in information från användarens dator eller sprida datorvirus eller andra skadliga program. Vissa cookies placeras av andra parter (s.k. tredje part) än den som står i adressraden (URL) i webbläsaren. Det kan vara allmänt innehåll men även t.ex. analysverktyg eller inbäddade kommentarsfält. Det innebär att cookies från andra parter än den som äger hemsidan sparas.

Vissa cookies sparas bara på användarens IT-utrustning så länge användaren har sin webbläsare öppen (sessionscookies). Andra cookies sparas under en längre tid (permanenta cookies). När användaren återbesöker en hemsida kommer sessionscookien att placeras på nytt, medan permanenta cookies förnyas.

2. Varför informerar vi om cookies?
Alla svenska hemsidor är skyldiga att informera om vilka cookies som placeras på användarens IT-utrustning. Informationen ska vara i överensstämmelse med lagen om elektronisk kommunikation (även kallad cookielagen eller kaklagen).

Lag: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003389-om-elektronisk-kommunikation_sfs-2003-389#K6P18 
Vägledning: https://webbriktlinjer.se/lagkrav/kaklagen-i-praktiken/ 

3. Behandling av personuppgifter
För ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy som du hittar här https://www.isabella.net/se/integritetspolicy

4. Kontakt
Om du har frågor om vår cookiepolicy kan du kontakta oss på info@isabella.net

Det här dokumentet uppdaterades senast den 20/09 2018

keyboard_arrow_up