Isabella A/S - Integritetspolicy

Hos Isabella A/S (”Isabella” eller ”vi”) prioriterar vi personuppgiftsskydd och konfidentialitet högt. Befintlig personuppgiftspolicy tillhandahåller tydliga riktlinjer för Isabellas sätt att behandla dina personuppgifter. Nedan redogör vi för hur vi använder de personuppgifter som du lämnar och/eller ger oss när du besöker vår hemsida samt när du använder de olika tjänsterna på vår hemsida. 
 
1. Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation

Denna hemsida drivs och ägs av:
 
ISABELLA A/S
Isabellahøj 3
DK 7100 Vejle
CVR. 87619117
Telefon: +45 75 82 07 55
Email: info@isabella.net
 
 
2. Insamling av personuppgifter 

Du blir alltid informerad i samband med insamling av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in kan till exempel innefatta ditt namn, din mejladress, din privatadress, ditt telefonnummer och liknande identifikationsinformation samt information om din navigation på hemsidan.
 
Det kommer alltid att framgå i samband med lämnandet av information huruvida det är frivilligt eller nödvändigt att lämna uppgifterna för att genomföra den önskade handlingen. 
 
Insamling av dina personuppgifter sker vid ett eller flera av nedanstående tillfällen:
 
- När du anmäler dig till Isabellas nyhetsbrev 
- När du registrerar ett tält på www.isabella.net
- När du anmäler dig till Isabella Club 
- När du deltar i en av Isabellas tävlingar 
- När du använder kontaktformulär
 
Även om du använder din mejladress vid mer än ett av ovanstående tillfällen registreras och samlas dina uppgifter bara in på ett ställe. Därmed kan dina uppgifter t.ex. återanvändas när du handlar hos oss och du slipper samtidigt att ta emot samma marknadsföringsmaterial från Isabella flera gånger. 
 
 
3. Användning av personuppgifter

Personuppgifter samlas in och används i följande syfte:
 
- Anmälan till nyhetsbrev
- Administration av kundklubb 
- Administration av användarkonto/profil
- Deltagande i tävlingar eller andra event 
- Utskick av annat marknadsföringsmaterial, däribland inbjudningar till event och utdelning av värdekoder
- Insamling och utvärdering av konsumentanmälningar
- Svar på meddelanden
- Statistik
- Övriga marknadsföringsåtgärder
 
Vi gör dig uppmärksam på att vi bara använder dina personuppgifter för utskick av marknadsföringsmaterial om du dessförinnan uttryckligen har samtyckt till detta, såvida inte lagen tillåter oss att kontakta dig utan att du först ger ditt samtycke.
 
Isabella för statistik över vilka områden av hemsidan som våra användare besöker samt vilka produkter som användarna föredrar. Denna information innehåller inga personuppgifter. Med hjälp av insamlade data får vi information om hur användarna använder hemsidan. Denna information används för att förbättra hemsidan. Vi använder däremot data om alla våra användares navigation för att förstå hur våra användare som samlad grupp använder www.isabella.net och försöker utifrån detta göra hemsidan bättre. Vi kan inte se varifrån du kommer eller surfar vidare till på internet när du lämnar vår hemsida. Därutöver samlar vi in information om vilka produkter våra användare som samlad grupp föredrar. Denna information används också för att förbättra hemsidan. Vi säljer inte eller på annat sätt överför information om våra användares användning och navigation på vår hemsida. 

 
 
4. Överföring till andra personuppgiftsansvariga

Dina personuppgifter överförs inte till en tredje part utan din tillåtelse. Det kan dock under vissa omständigheter och i enlighet med lagen vara nödvändigt att överföra uppgifter till offentliga myndigheter eller polisen. Exempelvis kan uppgifterna överföras till polisen vid misstanke om kreditkortsbedrägeri.
 
5. Överlämning till personuppgiftsbiträde

Dina personuppgifter överlämnas till Isabellas samarbetspartners som levererar tjänster på Isabellas uppdrag, t.ex. i samband med utskick av nyhetsbrev eller hosting av webb. Dessa samarbetspartners behandlar endast personuppgifterna på Isabellas uppdrag och i överensstämmelse med Isabellas instruktioner. 
I händelse av omstrukturering eller hel eller delvis försäljning av företaget kommer en eventuell överlämning i samband med detta att ske i enlighet med aktuell lagstiftning för behandling av personuppgifter.
 
6. Överföring till tredje land

Dina personuppgifter i form av din mejladress överförs till Isabellas personuppgiftsbiträde som skickar ut nyhetsbrev på uppdrag av Isabella A/S. Personuppgiftsbiträdet befinner sig utanför EU/EES. Nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder har gjorts i samband med överföring och förvaring i enlighet med det databehandlingsavtal som ingåtts. 
 
7. Radering av personuppgifter

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre har behov av att behandla dem för att uppfylla ett eller flera av de syften som framgår av punkt 3. Uppgifterna kan dock behandlas och förvaras längre i anonymiserad form.
 
8. Cookies 
Vi använder cookies på vår hemsida. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår Cookiepolicy som du hittar här: https://www.isabella.net/se/cookies
 
9. Säkerhet
Vi har integrerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner lever upp till våra höga säkerhetsstandarder. Vi strävar därför efter att på bästa sätt skydda kvaliteten och integriteten hos dina personuppgifter.
 
10. Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst få information om de uppgifter som vi behandlar om dig, dock med vissa lagstadgade undantag. Du har dessutom rätt att göra invändningar mot insamlingen och mot den vidare behandlingen av dina personuppgifter, däribland mot profilering/automatiskt beslutsfattande. Du har dessutom rätt till rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter enligt reglerna om detta. Du har också rätt att få tillgång till uppgifter om dig själv som du har lämnat till oss och att få dessa uppgifter överlämnade till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 
 
11. Återkallning av samtycke

Du kan när som helst återkalla eventuella samtycken som du kan ha lämnat. Vi kommer därefter att radera dina uppgifter, såvida vi inte kan fortsätta behandlingen utifrån andra grunder. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på info@isabella.net. 
 
Om du bara vill sluta prenumerera på nyhetsbrev kan du göra det när som helst genom att klicka på ”avsluta prenumeration” längst ner i det mottagna mejlet.
 
12. Länkar till andra hemsidor m.m.
Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor eller till integrerade hemsidor. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra bolags hemsidor eller deras rutiner i samband med insamling av personuppgifter. När du besöker andra hemsidor uppmanas du att läsa innehavarens policy vad gäller skydd av personuppgifter samt andra relevanta policyer. 
 
13. Ändringar av uppgifter m.m.
Om du vill att vi uppdaterar, ändrar eller raderar personuppgifter som vi har registrerade om dig, vill få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig eller om du har frågor till ovanstående riktlinjer kan du kontakta oss på info@isabella.net eller på telefon +45 75 82 07 55. Du kan också skriva till oss på följande adress: 

ISABELLA A/S
Isabellahøj 3
DK 7100 Vejle
 

14. Rätt att göra invändningar
Om du vill göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via mejl, telefon eller brev såsom angivet i punkt 13 ovan. Du kan också kontakta https://www.datainspektionen.se/  
 
Senast uppdaterad 2018-09-20

keyboard_arrow_up