Isabella A/S - voorwaarden voor verzending van nieuwsbrieven

Bedankt voor je belangstelling voor onze nieuwsmail. Als je je aanmeldt, verklaar je ook akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden voor onze opslag en verwerking van je persoonsgegevens.

Door je aan te melden, verklaar je dat je nieuwsbrieven wilt ontvangen van ons:
Isabella A/S, Isabellahøj 3, 7100 Vejle, Denemarken

Nieuwsbrieven van Isabella A/S bevatten nieuws en informatie over onze producten, tips & tricks voor het campingleven, prijsvragen, aanbiedingen en nog veel meer.

Je mag verwachten dat je per maand ca. 2-3 nieuwsbrieven zult ontvangen.

Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de link ”afmelden” die in iedere nieuwsbrief is opgenomen.

 

PERSOONSGEGEVENS EN WAAR WIJ DIE VOOR GEBRUIKEN

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief geef je daarbij je naam, e-mailadres en eventueel postadres op. Daarnaast vragen wij je om je interessegebieden aan te kruisen binnen onze verschillende productcategorieën.

Wij gebruiken deze gegevens om de nieuwsbrief naar jou te kunnen versturen en om de inhoud relevant en persoonlijk te maken. Het adres gebruiken wij uitsluitend voor de toezending van eventuele prijzen die zijn gewonnen bij prijsvragen die gekoppeld zijn aan de nieuwsmail.

Gegevens over jouw gebruik van de nieuwsbrieven, zoals of de nieuwsbrieven worden geopend, hoe lang ze open zijn, wanneer de nieuwbrief wordt verwijderd en of er op links wordt geklikt, worden verzameld door ons e-mailsysteem. Deze gegevens gebruiken wij voor het verbeteren van onze service, zodat wij de inhoud nog doelgerichter kunnen maken en nog meer kunnen aanpassen aan de interessegebieden van de ontvangers. Als jij een tent hebt geregistreerd in onze Isabella Club, gebruiken wij bovendien de gegevens ter documentatie.

De rechtsgrond voor onze verzameling/opslag/verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt a van de Algemene verordening gegevensbescherming, waarbij het gaat om toestemming.

Wij willen met onze nieuwsbrief graag belangstelling kweken voor ons bedrijf en onze producten en wij willen zorgen dat er meer aandacht komt voor het campingleven als geheel.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw gegevens worden bewaard totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief. Bij afmelding worden de gegevens na 3 maanden bij ons en bij onze verwerker gewist. Je kunt op elk gewenst moment ons verzoeken om je gegevens te wissen in onze systemen. Neem hiervoor contact op met info@isabella.net. 

Als je een tent geregistreerd hebt, bewaren wij minimaal de gegevens tot het moment waarop dat niet langer nodig is voor de uitgebreide garantie, dat wil zeggen maximaal 3 jaar na de aankoopdatum.

VERSTREKKING

Wij maken gebruik van CampaignMonitor als platform waarmee nieuwsbrieven worden verzonden. CampaignMonitor moet daarom als gegevensverwerker worden aangemerkt.  Natuurlijk zijn wij met CampaignMonitor een verwerkersovereenkomst aangegaan. Meer over onze grondslagen voor doorgifte lees je in het volgende punt.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS NAAR DERDE LANDEN 

Dat wij gebruikmaken van het in de VS gevestigde CampaignMonitor als platform voor verzending van nieuwsbrieven betekent dat jouw gegevens daarmee worden doorgegeven naar een land buiten de EU/EER.  

Met CampaignMonitor zijn wij een verwerkersovereenkomst aangegaan en het bedrijf draagt zorg voor een hoge mate van gegevensbeveiliging. Meer hierover kun je hier lezen: https://www.campaignmonitor.com/trust.

 

JOUW RECHTEN

Je hebt recht op inzage in de gegevens die wij over jouw verwerken e.d.

Je hebt het recht om onjuiste gegevens die wij over jou hebben te laten wissen of corrigeren, een en ander conform artikel 16 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Je hebt het recht om je gegevens bij ons en onze verwerker te laten wissen, een en ander conform artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Je kunt gebruikmaken van dit recht door contact op te nemen via info@isabella.net.

Je hebt het recht om ons te beperken in onze verwerking van gegevens over jou, een en ander conform artikel 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Je hebt in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken tegen onze behandeling van jouw persoonsgegevens, een en ander conform art. 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Je kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing.

Je hebt het recht om bij Autoriteit Persoonsgegevens, bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens. Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Als je informatie wilt over je toestemming e.d. kun je een e-mail sturen naar: info@isabella.net.

Isabella A/S
Isabellahøj 3
7100 Vejle, Denemarken
 

VOORWAARDEN VOOR UITGEBREIDE GARANTIE

Als je een product koopt, geldt altijd de minimale wettelijke garantieperiode van 2 jaar. Bij Isabella geven wij voor een periode van 2 jaar volledige garantie op al onze Isabella voortenten. Als je binnen 2 jaar na de aankoopdatum je Isabella voortent registreert bij Isabella Club verlengen wij die garantieperiode naar 3 jaar in plaats van 2 jaar. Dit geldt voor splinternieuwe:

  • Isabella voortenten A-maat
  • Isabella deeltenten
  • Isabella Villa

Overige voorwaarden voor uitgebreide garantie:

  • De garantie is uitsluitend van toepassing bij inlevering bij een Isabella dealer dan wel rechtstreeks bij Isabella A/S.
  • De garantie biedt dekking voor productiefouten en voor materiaal en arbeidskosten.
  • Slijtage valt niet onder de garantie, waarbij het bijvoorbeeld gaat om lekkage als gevolg van gebrekkig onderhoud.
  • De garantie geldt uitsluitend als er een aankoopbewijs wordt overlegd.
  • De garantie is persoonlijk en is daarom niet van toepassing als het product wordt doorverkocht.
  • Geldt uitsluitend voor de producten die kunnen worden gekozen op het registratieformulier.
  • Hiervoor is registratie vereist bij Isabella Club.

Mehr

Voor het laatst aangepast op 20.11.2020

keyboard_arrow_up