Isabella A/S - Privacybeleid


Bij Isabella A/S (hierna aangeduid als "Isabella" of "wij") hechten we erg veel belang aan gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid. In dit privacybeleid worden duidelijke richtlijnen vastgesteld voor de manier waarop Isabella omgaat met je persoonsgegevens. Hieronder wordt uiteengezet hoe wij gebruikmaken van de persoonsgegevens die je achterlaat en/of verstrekt als je onze website bezoekt en wanneer je gebruikmaakt van de verschillende diensten op onze website. 
 
1. Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens
Deze website wordt beheerd door en is eigendom van:
 
ISABELLA A/S
Isabellahøj 3
DK 7100 Vejle
CVR. 87619117
Telefon: +45 75 82 07 55
Email: info@isabella.net

Isabella Nederland BV
Postbus 90
NL-3870 CB
Hoevelaken
033 25 411 00
 
2. Verzameling van persoonsgegevens 
Als er persoonsgegevens over jou worden verzameld, zul je daarover altijd worden geïnformeerd. Bij de door ons verzamelde persoonsgegevens kan het bijvoorbeeld gaan om je naam, je e-mailadres, je privéadres, je telefoonnummer en vergelijkbare identificatiegegevens alsmede gegevens over je navigatie op de website.
 
Bij het verstrekken van gegevens zal altijd worden aangegeven in hoeverre het verstrekken op vrijwillige basis gebeurt dan wel noodzakelijk is voor het uitvoeren van de gewenste handeling. 
 
De verzameling van je persoonsgegevens vindt plaats in één of meer van de volgende gevallen:
 
- Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief van Isabella 
- Als je een tent registreert op www.isabella.net
- Als je je aanmeldt voor de Isabella Club 
- Als je deelneemt aan een van de prijsvragen van Isabella 
- Als je gebruikmaakt van contactformulieren
 
Ook als je je e-mailadres in meerdere van de bovenstaande gevallen gebruikt, worden je gegevens slechts op één plaats verzameld en geregistreerd. Op die manier kunnen je gegevens bijvoorbeeld opnieuw worden gebruikt als je iets bij ons koopt en wordt voorkomen dat je meerdere keren hetzelfde marketingmateriaal van Isabella ontvangt. 
  
3. Gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:
 
- Aanmelding voor nieuwsbrief
- Administratie van klantenclub 
- Administratie van gebruikersaccount/-profiel
- Deelname aan prijsvragen of andere events 
- Toezending van ander marketingmateriaal, waaronder uitnodigingen voor events en de verstrekking van couponcodes
- Verkrijgen en evalueren van klantenbeoordelingen
- Beantwoorden van vragen
- Statistische gegevens
- Overige marketingactiviteiten
 
Wij wijzen je erop dat jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het toezenden van marketingmateriaal als jij daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, tenzij het wettelijk toegestaan is om contact met je op te nemen zonder dat jij daarvoor eerst toestemming hebt gegeven.
 
Isabella houdt statistieken bij over welke delen van websites onze gebruikers bezoeken en welke producten de voorkeur hebben van de gebruikers. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens. Met behulp van de verkregen gegevens komen wij meer te weten over het gebruik van de website door de gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Daarnaast gebruiken wij echter gegevens over de navigatie van al onze gebruikers om inzicht te krijgen in de manier waarop onze gebruikers als groep gebruikmaken van www.isabella.net, om vervolgens op basis van die gegevens te proberen onze website beter te maken. Wij kunnen niet zien waar je vandaan komt of waar je op het internet naartoe surft als je onze website weer verlaat. Daarnaast verzamelen wij informatie over de producten waaraan onze gebruikers - als groep - de voorkeur geven. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website te verbeteren. Wij zullen informatie over het gebruik en de navigatie van onze gebruikers op onze website niet verkopen of op andere wijze doorgeven. 
 
4. Doorgifte aan andere verwerkingsverantwoordelijken
Je persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder dat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Het kan echter onder bepaalde omstandigheden wettelijk vereist zijn om gegevens door te geven aan overheidsinstanties of aan de politie. Zo kunnen bijvoorbeeld gegevens worden doorgegeven aan de politie bij verdenking van fraude met creditcards.
 
5. Overdracht aan verwerkers
Jouw persoonsgegevens worden overgedragen aan partners van Isabella die diensten verlenen namens Isabella, bijvoorbeeld in verband met het versturen van nieuwsbrieven of webhosting. Deze partners behandelen uitsluitend persoonsgegevens namens Isabella en conform de instructies van Isabella. 
Bij een eventuele reorganisatie of een volledige dan wel gedeeltelijke verkoop van het bedrijf zal een eventuele daarmee verband houdende verstrekking plaatsvinden conform de te allen tijden geldende wetgeving op het gebied van de behandeling van persoonsgegevens.
 
6. Doorgifte aan derde landen
Jouw persoonsgegevens, in de vorm van jouw e-mailadres, worden doorgegeven aan de verwerker van Isabella, die nieuwsbrieven verstuurt namens Isabella A/S. De verwerker is gevestigd buiten de EU/EER. Er zijn in verband met de doorgifte en opslag passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen, zoals vastgelegd in de verwerkersovereenkomst. 
 
7. Wissen van persoonsgegevens
Wij wissen jouw persoonsgegevens wanneer wij die niet meer hoeven te verwerken voor een of meer van de doelstellingen zoals aangegeven bij punt 3 hierboven. De gegevens kunnen echter in geanonimiseerde vorm voor langere tijd worden verwerkt en opgeslagen.
 
8. Cookies 
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Meer over het gebruik van cookies kun je lezen in ons Cookiebeleid, dat je hier vindt:  https://www.isabella.net/nl/cookiebeleid
 
9. Beveiliging
Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om te waarborgen dat onze interne procedures voldoen aan onze strenge beveiligingsnormen. Wij doen wat in ons vermogen ligt om de kwaliteit en integriteit van je persoonsgegevens te beschermen.
 
10. Jouw rechten
Je hebt op elk moment recht van inzage in de gegevens die wij over jou verwerken. Hierop zijn wel bepaalde wettelijke uitzonderingen van toepassing. Verder heb je het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en tegen de verdere verwerking van je persoonsgegevens, zoals onder andere tegen profilering / geautomatiseerde besluitvorming. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens conform de desbetreffende regels te laten corrigeren, wissen of blokkeren. Bovendien heb je het recht op verstrekking aan jou van gegevens over jezelf, die jij aan ons hebt verstrekt, en om deze gegevens te laten doorzenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (gegevensoverdraagbaarheid). 
 
11. Intrekking van toestemming
Je hebt altijd het recht om eventueel door jouw gegeven toestemmingen weer in te trekken. Wij zullen daarna je gegevens wissen, tenzij er andere gronden zijn die ons het recht geven om door te gaan met de verwerking. Als je je toestemming wilt intrekken, kun je dat aan ons doorgeven via info@isaballa.net.
 
Als je je wilt gewoon afmelden voor nieuwsbrieven, kun je dat altijd doen door te klikken op "afmelden" onderaan in de ontvangen e-mail.
 
12. Links naar andere websites e.d.
Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere websites of naar geïntegreerde websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven dan wel de manier van werken bij de verzameling van persoonsgegevens. Als je naar andere websites gaat, raden wij je aan om het beleid van de eigenaar met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en andere relevante beleidsdocumenten door te lezen.
 
13. Wijziging van gegevens e.d.
Als je wilt dat wij gegevens over jou die bij ons geregistreerd staan bijwerken, wijzigen of wissen, als je toegang wilt tot de met betrekking tot jou behandelde persoonsgegevens of als je vragen hebt over de bovenstaande richtlijnen, kun je contact met ons opnemen via info@isabella.net of 033 25 411 00. Je kunt ook een brief sturen naar het volgende adres: 
 
Isabella Nederland BV
Postbus 90
NL-3870 CB
Hoevelaken
 
14. Klachten
Bij klachten over de behandeling van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen per e-mail, per telefoon of per post. Zie hiervoor de gegevens in punt 13 hierboven. Je kunt ook contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 
 
Voor het laatst aangepast op 01-05-2020

keyboard_arrow_up