Bruk av gassvarme i forteltet 

Følg våre råd om hva du skal gjøre for å rengjøre gassovner.

I likhet med nikotin og matos, kan gass-katalysatorovner avgi en substans som fester seg på teltet og gir grobunn for mugg og jordslag. Gassbrenning i katalysatorovner utvikler foruten varme ca. 1,6 liter vann pr. kg gass. Under forbrenningen utvikles det en svovel/hydrogen-forbindelse fra uforbrent sporstoff (en svovelforbindelse tilsatt gassen så man kan lukte gass som lekker ut). Når all dampen og avgass kondenserer (spesielt på undersiden av taket), gir det grobunn for at alger, skitt og støv fester seg – og til slutt ender opp som jordslag. Det er derfor viktig å rengjøre taket med jevne mellomrom.

Hvordan fjerner du smusset?
Masse varmt vann og en halvstiv børste kan fjerne 90 % av «smusset», og taket kan etterbehandles med Aqua Tex spesialimpregnering. Den beste måten å forebygge på er ved å bruke Originalt Isabella Termotak. Selv om du bruker termotak, er det alltid en god idé å vaske taket i forteltet ditt.

keyboard_arrow_up