Isabella A/S  - Personvernpolitikk


Hos Isabella A/S (”Isabella” eller ”vi”) prioriterer vi datasikkerhet og fortrolighet høyt. Gjeldende personvernpolitikk fastlegger klare retningslinjer for Isabellas måte å behandle dine personopplysninger på. Nedenfor redegjøres det for hvordan vi bruker de personopplysningene som du etterlater og/eller oppgir når du besøker vår hjemmeside, samt når du bruker de forskjellige tjenestene på vår hjemmeside. 
 
1. Dataansvarlig og kontaktopplysninger
Denne hjemmesiden er drevet og eid av:
 
ISABELLA A/S
Isabellahøj 3
DK 7100 Vejle
CVR. 87619117
Telefon: +45 75 82 07 55
Email: info@isabella.net Norsk Isabella A/S     
Postboks 57     
N-1740 Borgenhaugen     
Tel.: 69 12 75 75
 
2. Innsamling av personopplysninger 
Du vil alltid bli informert i forbindelse med innsamling av personopplysninger om deg. De personopplysningene som vi samler inn om deg, kan for eksempel omfatte navn, e-postadresse, privatadresse, telefonnummer og lignende identifikasjonsopplysninger, samt opplysninger om din navigasjon på hjemmesiden.
 
Når du oppgir opplysninger, vil det alltid fremgå hvorvidt registreringen er frivillig eller nødvendig for gjennomførelsen av den ønskede handlingen. 
 
Innsamling av personopplysninger skjer i ett eller flere av nedenstående tilfeller:
 
- Når du melder deg på Isabellas nyhetsbrev 
- Når du registrerer et telt på www.isabella.net
- Når du melder deg på Isabella Club 
- Når du deltar i en av Isabellas konkurranser 
- Når du bruker kontaktskjemaer
 
Selv om du bruker e-postadressen i mer enn ett av tilfellene ovenfor, blir dine opplysninger bare samlet inn og registrert ett sted. Dermed kan dine opplysninger f.eks. gjenbrukes når du handler hos oss, og du unngår samtidig å motta samme markedsføringsmateriell fra Isabella flere ganger. 
 
 
3. Bruk av personopplysninger
Personopplysninger samles inn og brukes til følgende formål:
 
- Påmelding til nyhetsbrev
- Administrasjon av kundeklubb 
- Administrasjon av brukerkonto/-profil
- Deltakelse i konkurranser eller andre arrangementer 
- Utsending av annet markedsføringsmateriale, deriblant invitasjoner til arrangementer og tildeling av verdikoder
- Innsamling og evaluering av forbrukeranmeldelser
- Besvarelse på henvendelser
- Statistikk
- Andre markedsføringstiltak
 
Vi gjør oppmerksom på at bruken av dine personopplysninger til utsending av markedsføringsmateriale bare vil skjer dersom du allerede har gitt ditt uttrykkelige samtykke, med mindre loven gir mulighet for at vi kan kontakte deg uten at du oppgir ditt samtykke først.
 
Isabella fører statistikk over hvilke områder av hjemmesidene brukerne våre besøker samt hvilke produkter brukerne foretrekker. Disse dataene inneholder ikke personopplysninger. Ved hjelp av de innsamlede dataene oppnås kjennskap til brukernes bruk av hjemmesiden. Denne informasjonen brukes til å forbedre hjemmesiden. Vi bruker derimot data om alle våre brukeres navigasjon for å forstå hvordan våre brukere som en samlet gruppe bruker www.isabella.net, og forsøker på bakgrunn av dette å gjøre hjemmesiden bedre. Vi kan ikke se hvor du kommer fra eller surfer videre på Internett når du forlater vår hjemmeside. I tillegg til dette samler vi inn informasjon om hvilke produkter våre brukere, som en samlet gruppe, fortrekker. Denne informasjon brukes også til å forbedre hjemmesiden. Vi selger ikke og utleverer ikke på annen måte informasjon om våre brukeres bruk og navigasjon på vår hjemmeside. 
 
 
4. Utlevering til andre dataansvarlige
Dine personopplysninger utleveres ikke til tredjepart uten din tillatelse. Det kan likevel under visse omstendigheter og i henhold til lovgivningen være nødvendig å utlevere opplysninger til offentlige myndigheter eller politiet. Blant annet kan opplysninger utleveres til politiet i tilfelle mistanke om kredittkortsvindel.
 
5. Overdragelse til databehandlere
Dine personopplysninger overlates til Isabellas samarbeidspartnere, som leverer tjenester på Isabellas vegne, f.eks. i forbindelse med utsending av nyhetsbrev eller drifting av web. Disse samarbeidspartnere behandler kun personopplysningene på Isabellas vegne og i samsvar med Isabellas instruks. 
I tilfelle en omstrukturering eller helt eller delvis salg av virksomheten vil en eventuell utlevering i en slik forbindelse skje i samsvar med gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger.
 
 
6. Overføring til tredjeland
Dine personopplysninger i form av e-postadressen din overføres til Isabellas databehandler som sender ut nyhetsbrev på vegne av Isabella A/S. Databehandleren befinner seg utenfor EU/EØS. Det er truffet nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger i forbindelse med overføringen og oppbevaringen i henhold til inngått databehandleravtale. 
 
7. Sletting av personopplysninger
Vi sletter dine personopplysninger når vi ikke lenger har behov for å behandle dem for å oppfylle ett eller flere av de formålene som fremgår ovenfor av pkt. 3. Opplysningene kan likevel behandles og oppbevares lenger i anonymisert form.
 
 
8. Informasjonskapsler 

Vi bruker informasjonskapsler på vår hjemmeside. Du kan lese mer om bruken av informasjonskapsler i vår Informasjonskapselpolitikk, som du kan finne her: https://www.isabella.net/no/informasjonskapselpolitikk 
 
 
 
9. Sikkerhet
Vi har implementert sikkerhetsforanstaltninger for å sikre at våre interne prosedyrer lever opp til våre høye sikkerhetspolitiske standarder. Vi bestreber oss dermed på å beskytte kvaliteten og integriteten i dine personopplysninger best mulig.
 
 
10. Dine rettigheter
Du har rett til når som helst å få innsikt i de opplysningene vi behandler om deg, men med visse lovbestemte unntak. Du har dessuten rett til å fremme innsigelse mot innsamlingen og mot den videre behandlingen av dine personopplysninger, deriblant mot profilering/automatiske avgjørelser. Du har i tillegg også rett til å få korrigert, slettet eller sperret dine personopplysninger iht. reglene om dette. Du har dessuten rett til å få utlevert opplysninger om deg selv som du har gitt til oss, og til å få overført disse opplysninger til en annen dataansvarlig (dataportabilitet). 
 
 
11. Tilbakekalling av samtykke
Du kan til enhver tid tilbakekalle eventuelle samtykker som du måtte ha oppgitt. Vi vil deretter slette dine opplysninger, med mindre vi kan fortsette behandlingen på annet grunnlag. Hvis du ønsker å tilbakekalde ditt samtykke, kan du kontakte oss på info@isabella.net.
 
Vil du bare melde deg av nyhetsbrevet, kan dette til gjøres når som helst ved å trykke på "avmeld” i bunnen av den mottatte e-posten.
 
 
12. Linker til andre hjemmesider mv.
Vår hjemmeside kan inneholde linker til andre hjemmesider eller til integrerte hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på andre selskapers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Når du besøker andre hjemmesider, oppfordrer vi deg til å lese eierens retningslinjer med hensyn til beskyttelse av personopplysninger samt andre relevante retningslinjer. 
 
 
13. Endringer av opplysninger mv.
Hvis du ønsker at vi oppdaterer, endrer eller sletter personopplysninger som vi har registrert om deg, ønsker å få tilgang til de personopplysninger som behandles om deg, eller hvis du har spørsmål til retningslinjene over, kan du rette en henvendelse til oss på info@isabella.net eller 69 12 75 75. Du kan også skrive til oss på følgende adresse: 
 
Norsk Isabella A/S     
Postboks 57     
N-1740 Borgenhaugen 
 
14. Klagemulighet
Hvis du ønsker å klage på behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via e-post, telefon eller brev som angitt i pkt. 13 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, jf. personvernforordningen. Se http://www.datatilsynet.no.
 
Sidst opdateret 20.09.2018

keyboard_arrow_up