Guide til utlufting og ventilasjon 

Med god ventilasjon i forteltet unngår du kondensvann. Se våre råd om god ventilasjon.

Utlufting av forteltet er langt viktigere enn de fleste antakelig er klar over. Det gjelder spesielt syntetiske telt og er ekstra viktig på steder med høy luftfuktighet og svingende temperaturer. Her er det ofte stor risiko for mye kondensvann.

Kondensvann viser seg nesten alltid i taket, der det samler seg rundt stengene. Nettopp derfor blir det ofte forvekslet med utettheter. Kondensvannproblemer kan avhjelpes en del hvis du:

  • Alltid lar utluftingen stå åpen – ikke minst hvis du er borte i lengre tid.
  • Tar understykket litt til side (i de tilfeller hvor det er mulig av hensyn til trekk) så du får luftsirkulasjon inn i forteltet nede fra bakken også.
  • Legger et plastunderlag under gulvteppet i forteltet. Det sikrer at fuktighet fra bakken holdes ute av forteltet. Se Isabellas Lag på lag gulvkonsept.

Kondensvannproblemer under ekstreme forhold kan ikke helt unngås, men kan reduseres dersom du følger ventilasjonsrådene ovenfor.

keyboard_arrow_up