Imprægneringsvæske 2,5 L.

Imprægnering – bruges efter rengøring af forteltet.

Number

900060071

Detaljer

Til imprægnering af alle former for tekstiler m.m. Produktet er fremstillet på basis af lufthærdende/luftherdet silicone. Påføres med pensel eller forstøversprøjte i et jævnt lag på rent og tørt materiale. Ved imprægnering af telte og lign. bør disse ikke foldes sammen, før de er helt tørre. AquaTex imprægnering er fuldt hærdet på 1 1/2 time ved 20°C. Produktet indeholder ingen chlorerede opløsningsmidler.

Opbevares tæt tillukket og køligt. Tåler frost.

Advarsler
Brandfarlig
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
Opbevares utilgængeligt for børn/barn.
Emballagen holdes tæt lukket.
Må ikke kommes i kloakafløbNetVægt (kg)

1,98


Document Type 1

Specification

Document Name 1

Sikkerhedsdatablad

Document File 1

keyboard_arrow_up