ONZE VERKOOPVOORWAARDEN

Isabella A/S, DK

1. OVER ONS
1.1. De website www.isabella.net is eigendom van en wordt beheerd door Isabella A/S.
1.2. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen per telefoon op +45 75 82 07 55 of per e-mail op info@isabella.net.

2. ONZE VERKOOPVOORWAARDEN
2.1. Onze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van onze producten wanneer u een artikel op onze website koopt. 
2.2. Wij raden u aan onze algemene verkoopvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen.
2.3. We kunnen de verkoopvoorwaarden te allen tijde wijzigen en bijwerken. Dit kan gevolgen hebben voor uw toekomstige aankopen op onze website. Telkens wanneer u bij ons winkelt, wordt u daarom gevraagd onze verkoopvoorwaarden te aanvaarden. 
2.4. Indien u niet akkoord gaat met onze verkoopvoorwaarden, kunt u geen artikelen van onze website bestellen.
2.5. Een bijgewerkte versie van de verkoopvoorwaarden is steeds beschikbaar op onze website.

3. PRIJZEN EN BETALING
3.1. Alle prijzen zijn in euro's, inclusief 25% BTW en andere belastingen.
3.2. De totale prijs die voor de artikelen in rekening wordt gebracht, inclusief eventuele verzendkosten en kosten/toeslagen voor creditcardbetaling, wordt bepaald voordat u uw bestelling afrondt.
3.3. De leveringskosten zijn afhankelijk van de gekozen of aangeboden levering van het betreffende artikel. De verzendkosten worden u meegedeeld voordat u uw bestelling afrondt.
3.4. De betaling van de artikelen vindt plaats wanneer u uw bestelling afrondt. Indien wij het artikel naar u moeten verzenden, zullen wij het geld pas innen als wij het vanuit ons magazijn naar u hebben verzonden.

4. BETAALMETHODEN
4.1. U kunt betalen met Visa, MasterCard, Visa-Electron.

5. BESTELLEN OP ONZE WEBSITE
5.1. Algemeen
5.2. U moet minstens 18 jaar oud zijn en beschikken over een geldige creditcard die wij accepteren als betaalmiddel voor de aankoop van artikelen op onze website. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u een wettelijke basis hebben om met ons bedrijf te handelen.
5.3. Onze website www.isabella.net is 24 uur per dag beschikbaar, maar kan gesloten zijn voor onderhoud. Natuurlijk proberen we (voor zover mogelijk) onze website 's nachts te onderhouden.
5.4. Als u in het weekend of op een feestdag een bestelling plaatst, wordt deze pas de volgende werkdag verwerkt.
5.5. We accepteren uw bestelling alleen als de betalingsgegevens correct zijn en als we geen reden hebben om aan te nemen dat de bestelling zal worden gebruikt voor illegale activiteiten of dat deze niet voldoet aan de vereisten van onze verkoopvoorwaarden.
5.6. U kunt onze producten alleen via onze website bestellen. We nemen geen telefonische bestellingen aan.
5.7. Wanneer bent u verplicht uw bestelling te voltooien?
5.8. Voordat u op 'Bestellen' klikt, heeft u de mogelijkheid om uw bestelling en uw informatie aan te passen.
5.9. Zodra u op 'Bestellen' klikt, bent u verplicht uw bestelling uit te voeren en sturen wij u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling.
5.10. Als u tijdens het bestellen een fout maakt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice voor hulp. Als u spijt heeft van uw bestelling, heeft u 14 dagen de tijd om deze te annuleren volgens uw herroepingsrecht (lees meer over uw herroepingsrecht in de rubriek 'Herroepingsrecht' hieronder).
5.11. Wanneer zijn we verplicht uw bestelling uit te voeren?
5.11.1. We zijn verplicht uw bestelling uit te voeren zodra we u de orderbevestiging hebben gestuurd. Tot die tijd hebben we de mogelijkheid uw bestelling te weigeren in geval van drukfouten, technische problemen, leveringsfouten en soortgelijke omstandigheden.

6. LEVERING
6.1. Uw bestelling wordt geleverd op het afleveradres dat u bij uw reservering hebt gekozen.
6.2. We streven ernaar uw bestelling zo snel mogelijk te leveren. De verwachte levertijd is 5 tot 10 werkdagen. Artikelen die niet in voorraad zijn of besteld moeten worden, kunnen echter een langere levertijd hebben. Het is ook mogelijk dat we tijdens drukke periodes voor bepaalde artikelen een langere levertijd aangeven.
6.3. U kunt kiezen uit de volgende leveringswijzen: 
- 'Thuisbezorging.'
We behouden ons het recht voor dat sommige leveringswijzen niet geldig zijn voor bepaalde adressen en tijdsintervallen. Zodra u uw bestelling heeft afgerond, kunt u zien welke leveringsmethoden beschikbaar zijn voor uw verzendadres.  We behouden ons het recht voor om op een ander dan het door u gekozen afleverpunt te leveren indien het door u gekozen afleverpunt vol is. In dat geval wordt uw bestelling afgeleverd op een door de vervoerder gekozen afleveradres.
6.4. Als we niet over alle door u bestelde artikelen beschikken, kunnen we u de artikelen die op voorraad zijn eerst toesturen. Vervolgens versturen we u de resterende artikelen van uw bestelling zodra deze op voorraad zijn. Daarom kan het voorkomen dat we uw bestelling in meerdere partijen versturen.
6.5. We zijn verantwoordelijk voor de door u bestelde producten tot ze geleverd worden.

7. HERROEPINGSRECHT
7.1. Algemeen
7.1.1. Als consument kunt u de aankoop van uw goederen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
7.1.2. De bedenktijd eindigt 14 dagen na de dag waarop u of iemand die de goederen van u ontvangt (niet de vervoerder) de goederen fysiek in ontvangst neemt. 
7.1.3. Indien u meerdere van onze artikelen heeft besteld, maar wij deze niet tegelijkertijd (in dezelfde bestelling) aan u hebben kunnen leveren, eindigt de bedenktijd voor de artikelen 14 dagen na de datum van fysieke ontvangst van het laatste artikel. Indien de bestelling uit meer dan één artikel bestaat, maar de artikelen afzonderlijk aan u zijn geleverd, eindigt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet de vervoerder) het laatste artikel fysiek heeft ontvangen.
7.1.4. Indien u een artikel heeft besteld dat uit meerdere partijen of onderdelen bestaat, eindigt de bedenktijd 14 dagen na de datum waarop u de fysieke ontvangst van de laatste partij of het laatste onderdeel van het artikel heeft bevestigd. 
7.1.4.1. Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons hiervan in een verklaring (op duidelijke en ondubbelzinnige wijze) op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail of per brief. U kunt er ook voor kiezen ons standaardformulier voor herroeping te gebruiken.  
7.1.4.2. U voldoet aan de bedenktijd als u ons een bericht stuurt over uw wens om gebruik te maken van het herroepingsrecht voordat de bedenktijd afloopt.
7.2. Wat gebeurt er als het herroepingsrecht wordt gebruikt? 
7.2.1. Indien u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend, zullen wij uw betaling, inclusief de gemaakte leveringskosten, onverwijld en binnen 14 dagen na de datum waarop wij uw beslissing tot uitoefening van uw herroepingsrecht hebben ontvangen, terugbetalen. 
7.2.2. Indien u echter een andere leveringsmethode dan onze standaardlevering hebt gekozen, betalen wij u alleen het deel van de leveringskosten terug dat overeenkomt met onze standaardlevering. 
7.2.3. We betalen uw betaling terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor uw aankoop heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk een andere vorm van terugbetaling heeft aanvaard (bijvoorbeeld een tegoedbon).
7.2.4. Er worden geen terugbetalingskosten in rekening gebracht. 
7.2.5. U moet het artikel zonder onnodige vertraging en binnen 14 dagen na de datum waarop u ons hebt meegedeeld dat u uw herroepingsrecht wilt uitoefenen aan ons terugzenden. U voldoet aan de bedenktijd als u het artikel binnen 14 dagen terugstuurt. 
7.2.6. De kosten voor het terugzenden van de goederen (inclusief vracht) zijn voor uw rekening.
7.2.7. We kunnen uw terugbetaling inhouden totdat we het artikel hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u het artikel heeft teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
7.2.8. Meer informatie over het retourneren van artikelen vindt u in de rubriek 'Retourneringen'.
7.3. Op maat gemaakte artikelen: het herroepingsrecht is niet van toepassing. 
7.3.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte artikelen of artikelen met een duidelijk persoonlijk karakter (bv. gravures, borduurwerk, enz.).

8. ONVOLLEDIGE OF ONJUISTE ARTIKELEN
8.1. Indien het artikel niet compleet is of als we een verkeerd artikel aan u hebben geleverd, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice. U vindt onze contactgegevens onderaan onze verkoopvoorwaarden of in uw orderbevestiging.
8.2. Indien het artikel onvolledig is of als u een verkeerd artikel heeft ontvangen, kunt u een van de volgende opties kiezen:
a) het artikel terugsturen en het geld terugkrijgen;
b) het artikel terugsturen en een nieuw equivalent (vervanging) ontvangen;
(c) het artikel behouden en een evenredige korting ontvangen;
d) het artikel behouden en hulp van ons ontvangen om de fout te herstellen.
8.3. Om onze klantenservice in staat te stellen u te helpen indien u een onvolledig of onjuist artikel hebt ontvangen, verzoeken wij u uw bestelnummer en artikelreferentie te vermelden en een volledige beschrijving te geven van wat er mis is met het artikel. 
8.4. Indien u een onvolledig of onjuist artikel heeft ontvangen dat moet worden teruggestuurd, nemen wij de kosten van terugzending voor onze rekening. 
8.5. Indien uw artikel onvolledig is, gelden de regels van de Koopwet voor goederen met gebreken.

9. RETOURNERINGEN
9.1. Indien u een artikel aan ons moet retourneren (bijvoorbeeld als u spijt heeft van uw aankoop of als het artikel defect is), kunt u het aan ons retourneren op het volgende adres: Isabellahøj 3, 7100 Vejle, Denemarken.
9.2. Bij het retourneren van de goederen moeten alle onderdelen hiervan worden teruggezonden.
9.3. Wanneer u een artikel naar ons terugstuurt, is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het artikel goed verpakt is. U draagt het risico van het artikel totdat wij het fysiek terug ontvangen. Daarom raden we u aan het ontvangstbewijs voor de levering van het artikel te bewaren.
9.3.1. U bent aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
9.4. Indien de waarde van de goederen verslechterd is, zullen wij het bedrag dat overeenkomt met de verslechtering in mindering brengen op de aankoopprijs die u voor de goederen heeft betaald, alvorens u de aankoopprijs terug te betalen.
9.4.1. Klachten
9.4.1.1. Indien u een defect ontdekt in de producten die u ontvangt, moet u binnen een redelijke termijn na het constateren van het defect rechtstreeks bij ons een klacht indienen.
9.4.1.2. Er geldt een klachttermijn van twee jaar, zodat u als consument binnen maximaal twee jaar na de datum van levering van de goederen een klacht kunt indienen. Indien de klachttermijn niet in acht wordt genomen, vervalt uw recht op het indienen van een klacht voor gebreken, tenzij we hebben toegezegd de goederen voor een langere periode te garanderen. 
9.4.1.3. U kunt meer lezen over hoe u een klacht kunt indienen in de rubriek 'Een klacht indienen'.

10. OVERMACHT
10.1. We zijn niet aansprakelijk indien zich na het plaatsen van een bestelling omstandigheden voordoen die de uitvoering van de bestelling verhinderen of vertragen. Deze omstandigheden omvatten externe omstandigheden buiten menselijke controle, oorlog, mobilisatie, verstoring van de telecommunicatie- of klanteninfrastructuur, externe veiligheidsincidenten (bijv. aanvallen van hackers, computervirussen of destructief gedrag van derden), natuurrampen, alsmede natuurlijke omstandigheden die het onmogelijk maken uw bestelling/aankoop uit te voeren, stakingen, uitsluitingen, brand, blokkades, vandalisme, eisen van overheidsinstanties en/of rechthebbenden, uitbraken van epidemieën of pandemieën, wereldwijde gezondheidscrises en andere omstandigheden waarover wij geen directe controle hebben.

11. PERSOONSLIJKE DATA
11.1. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. We hebben een privacybeleid ontwikkeld waarin wordt uitgelegd hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in verband met uw aankoop en wanneer u onze website gebruikt. U vindt ons privacybeleid 'op onze website'.

12. ANDERE KWESTIES
12.1. Bijwerken van onze website
12.1.1. We stellen alles in het werk om de website bij te werken en ervoor te zorgen dat prijzen, aanbiedingen, beschrijvingen en andere productinformatie correct zijn. Er kunnen echter spelfouten, fouten in prijzen, aanbiedingen, beschrijvingen en andere productinformatie voorkomen, en soms zien we dat de prijs van een artikel onjuist is vermeld.

13. OVERDRACHT
13.1. We kunnen ervoor kiezen onze overeenkomst met u geheel of gedeeltelijk over te dragen aan (a) een van de dochterondernemingen van onze groep of (b) aan een derde partij als onderdeel van een liquidatie van een of meer van haar bedrijven, bedrijfsonderdelen, enz. 

14. EEN KLACHT INDIENEN
14.1. Indien er een probleem is met uw artikel of als het defect is, moet u eerst contact opnemen met onze klantenservice.
14.2. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw probleem met een artikel, kunt u een klacht indienen bij het klachtenmeldpunt, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. U kunt een klacht indienen bij het klachtenmeldpunt via het klachtenportaal. Indien u een klacht wilt indienen bij het klachtenmeldpunt, moet u uw klacht eerst naar ons sturen. Het is raadzaam ons een schriftelijke klacht te sturen, zodat u kunt documenteren dat u een klacht heeft ingediend voor het geval het klachtenmeldpunt om documentatie vraagt.
14.3. U kunt ook het online klachtenportaal van de Europese Commissie gebruiken om een klacht in te dienen. Dit is vooral belangrijk als u als consument in een ander EU-land woont. U kunt uw klacht indienen op het online klachtenportaal van de Europese Commissie. Vermeld bij het indienen van een klacht ons e-mailadres: info@isabella.net.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
15.1. Elke bestelling/aankoop die u bij ons plaatst is onderhevig aan en wordt geïnterpreteerd volgens Deens recht, met uitsluiting van (a) regels die zouden leiden tot de toepassing van ander recht dan het Deense recht en (b) het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). 
15.2. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met uw bestelling/aankoop zullen worden beslecht door een bevoegde rechtbank van Isabella A/S.

16. ONZE CONTACTGEGEVENS
16.1. Als u vragen heeft, neemt u contact op met onze klantenservice:

E-mail: info@isabella.net
Telefoonnummer: +45 75 82 07 55 (bereikbaar van 09.00 tot 15.00 uur).
Adres: Isabellahøj 3, 7100 Vejle, Denemarken
Standaardformulier voor herroeping

keyboard_arrow_up